terug naar overzicht

Drukwerk

Nederlandse teksten voor begin rouwbrief

TEKST 1

Afscheid nemen
is met dankbare handen meedragen
alles wat waarde heeft om van te leven.

TEKST 2

Je wandelt, weet ik, in een milder licht dat van je uitschijnt en je stappen richt een vrede tegemoet die wij niet kennen naar een gezegend eeuwig vergezicht.
A. van Wilderode

TEKST 3

Een edel mens
eenvoudig,
rechtschapen
ieders vriend
ging heen.

TEKST 4

Ik heb gestreden tot het laatste uur
om nog bij jullie te mogen blijven,
maar ik blijf in ieders hart bestaan.

TEKST 5

Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefheb.

TEKST 6

Blijf aan me denken
in de stralende zon
hoe ik was
toen ik alles nog kon.

TEKST 7

Je wandelt, weet ik, in een milder licht
dat van je uitschijnt en je stappen richt
een vrede tegemoet die wij niet kennen
naar een gezegend eeuwig vergezicht.
                                              A. van Wilderode

TEKST 8

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen,
die door haar hoofd en door haar vingers gingen,
en alles wat zij was voor u en mij.
                                               A. van Wilderode

TEKST 9

En als ik doodga, huil maar niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
't is maar een lichaam, dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.
                                                 Bram Vermeulen

TEKST 10

"Wanneer ge verdrietig zijt,
blik dan in uw hart,
en je zult zien dat je weent,
om wat je vreugde schonk."
                              K. Gibran

TEKST 11

Mogen wij niet droevig zijn hem
te hebben verloren,
Mogen wij echter dankbaar zijn
hem te hebben gekend.
                                  Sint-Augustinus

TEKST 12

Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd voor die u dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van u bewaren
 

TEKST 13

Er blijft alleen een stil verdriet
en in het huis dat zij verliet
hangt nog haar liefde als een lied
maar wij verstaan de woorden niet.
 

TEKST 14

Ga nooit heen zonder te praten,
zonder zoen, zonder teder zijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.

TEKST 15

Wij zullen je missen, elke dag
in kleine dingen,
maar in ons hart zal je
met ons samenblijven.

TEKST 16

Waar je ook bent, ik zou 't niet weten,
niet in tijd of afstand meten,
ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.

TEKST 17

Zonnestralen uit het verleden
doen de pijn verzachten van het heden.
Dank je voor de mooie dagen,
voor al de antwoorden op onze vragen.

TEKST 18

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug,
dan klommen we de hemel in
en brachten je terug...

TEKST 19

Heel bijzonder,
heel gewoon
gewoon een heel
bijzondere man...